За да получат достъп до собствените си данни, нерегистрираните
потребители, първо трябва да се регистрират. За подробности
относно регистрацията виж в секцията „Информация“.

Влезте в профила си с въвеждане на вашите фак. номер, ЕГН/ЛНЧ
или служебен номер за МОН и парола, щракване върху бутона „Влез“
и ще получите достъп до вашите:

    •  Лични данни
    •  Средно образование
    •  Данни за обучението
    •  Данни за ОКС
    •  Академична справка
    •  Диплома справка
    •  Среден Успех

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ